Điện thoại: +84 274 3668899

Fax: +84 274 3724173

Đi đến:  twitter

Truyền Thông I

Phim về Minh Long I:

1. APEC VIỆT NAM 2017:

1.1> Bộ sản phẩm Hoàng Liên phục vụ tiệc chiêu đãi Nhà nước tại APEC Việt Nam 2017

1.2> Chén ngọc – quà tặng lãnh đạo APEC Việt Nam 2017

- Chén ngọc APEC – Tuyệt tác kỳ công

- Chén ngọc APEC – Đỉnh cao của sứ mỹ thuật

1.3>  Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn các Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho APEC VIỆT NAM 2017

2. Tượng gà đại cát an gia

3. Đất Của Mẹ

4. Thương hiệu Ly's Horeca

5. Phim kỷ niệm 45 năm ngày thành lập công ty: