Tea pot 0.65 L + lid - Daisy Pink Ochna

SKU Code: 016552349
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
346.500 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15,50 cm | 6,10 inch
Width
15,50 cm | 6,10 inch
Height
14 cm | 5,51 inch
Capacity
0,65 lít | 22,04 oz
Weight
529,33 gr
Color
White, Red
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ