Soup bowl saucer 15 cm - Peony IFP - Serenity

SKU Code: 581594176
Brand: Minh Long I
Collection: Peony IFP
Pattern: Serenity
62.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
2,50 cm | 0,98 inch
Weight
195,67 gr
Color
Xanh lá, Trắng ngà
Style
Trang nhã, Hiện đại, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ