Soup saucer 12 cm - Jasmine - Annam Bird

SKU Code: 041314001
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
20.520 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
White, Blue
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Cổ điển, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ