Tea pot 0.7 L + lid - Jasmine - Rural side

SKU Code: 010711179
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Rural side
392.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15,70 cm | 6,18 inch
Width
15,70 cm | 6,18 inch
Height
12,50 cm | 4,92 inch
Capacity
0,70 lít | 23,73 oz
Weight
502,33 gr
Color
Cobalt, Trắng
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm
220.000 VNĐ
Fry Pan 28cm
407.000 VNĐ
Fry Pan 28cm + Lid
643.500 VNĐ
Skillet 20 cm
770.000 VNĐ
Skillet 27cm
1.298.000 VNĐ
Skillet 27cm + Lid
1.496.000 VNĐ
Dutch Oven 0.65L
198.000 VNĐ
Dutch Oven 1.1L
299.200 VNĐ
Dutch Oven 1.9L
451.000 VNĐ
Stock Pot 7.1L
2.640.000 VNĐ
Pharaoh Hound Sculpture
8.250.000 VNĐ
Hen No.1 - Sculpture -
11.000.000 VNĐ
Hen No.2 - Sculpture -
4.345.000 VNĐ
#N/A
6.008.200 VNĐ
#N/A
8.506.300 VNĐ