Tea pot 0.7 L + lid - Jasmine - Centella

SKU Code: 010711314
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Centella
444.400 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15,70 cm | 6,18 inch
Width
15,70 cm | 6,18 inch
Height
12,50 cm | 4,92 inch
Capacity
0,70 lít | 23,73 oz
Weight
502,33 gr
Color
White, Xanh lá
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ