Tea pot 1.1 L + lid - Jasmine - Centella

SKU Code: 011111314
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Centella
524.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
16 cm | 6,30 inch
Width
16 cm | 6,30 inch
Height
18 cm | 7,09 inch
Capacity
1,10 lít | 37,29 oz
Weight
718 gr
Color
Xanh lá, White
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ