Flat round plate 26 cm - Daisy Pink Ochna

SKU Code: 042621349
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
166.100 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
26 cm | 10,24 inch
Width
26 cm | 10,24 inch
Height
3,50 cm | 1,38 inch
Weight
649 gr
Color
White, Red
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ