Chick No.3 - Sculpture - Yellow

SKU Code: 00460803
Brand: Minh Long I
Pattern: Hand painted
385.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
7,70 cm | 3,03 inch
Width
5,50 cm | 2,17 inch
Height
9,50 cm | 3,74 inch
Weight
100 gr
Color
Vàng
Style
Tươi tắn, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ