Rooster 34 cm - Sculpture - White

SKU Code: 00453502
Brand: Minh Long I
Pattern: Hand painted
14.520.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
31 cm | 12,20 inch
Width
14 cm | 5,51 inch
Height
34 cm | 13,39 inch
Weight
2.000 gr
Color
Blue, White, Đen
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ