Rooster 24.5 cm - Sculpture - Brown

SKU Code: 00452501
Brand: Minh Long I
Pattern: Hand painted
5.940.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
22,50 cm | 8,86 inch
Width
10,50 cm | 4,13 inch
Height
24,50 cm | 9,65 inch
Weight
1.000 gr
Color
Red, Vàng, Đen
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Tươi tắn

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ