Bell Flower 30 cm - Red (flat stone)

SKU Code: 00492917
Brand: Minh Long I
10.692.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
949 gr
Height
19 cm | 7,48 inch
Length
30 cm | 11,81 inch
Width
12 cm | 4,72 inch
Color
Vàng, Nâu, Gray, Xanh lá, Red

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ