Tea cup 0.10 L - Daisy Pink Ochna

SKU Code: 021040349
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
39.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
9 cm | 3,54 inch
Width
6,50 cm | 2,56 inch
Height
4 cm | 1,57 inch
Capacity
0,10 lít | 3,39 oz
Weight
81 gr
Color
Red, White
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ