High soup bowl 15 cm - Jasmine - Rural side

SKU Code: 071517179
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Rural side
123.120 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
447,67 gr
Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
8 cm | 3,15 inch
Color
White, Cobalt
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ