Soup bowl 15 cm - Daisy IFP - Apricot

SKU Code: 461515409
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy IFP
Pattern: Apricot
78.840 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
325,33 gr
Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
7 cm | 2,76 inch
Color
Trắng ngà, Vàng
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ