Soup bowl 15 cm - Daisy IFP - Apricot

SKU Code: 461515409
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy IFP
Pattern: Apricot
72.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
7 cm | 2,76 inch
Weight
325,33 gr
Color
Trắng ngà, Vàng
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ