Trâu Hạnh Phúc 9.5cm - Màu Trắng - Trang trí vàng 24k

SKU Code: 00600905V
Brand: Minh Long I
Collection: Linh vật Trâu tết 2021
396.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Height
9,50 cm
Length
6 cm
Width
6,50 cm
Weight
100 gr
Color
White

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ