Trâu Hạnh Phúc 9.5cm - Màu Trắng - Trang trí vàng 24k

SKU Code: 00600905V
Brand: Minh Long I
Collection: Linh vật Trâu tết 2021
435.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Height
9,50 cm | 3,74 inch
Length
6 cm | 2,36 inch
Width
6,50 cm | 2,56 inch
Weight
100 gr
Color
White

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ