Trâu Hạnh Phúc 9.5cm - Màu Đỏ - Trang trí vàng 24k

SKU Code: 00600905DOD7V
Brand: Minh Long I
Collection: Linh vật Trâu tết 2021
396.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
Red
Height
9,50 cm
Length
6 cm
Weight
100 gr
Width
6,50 cm

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ