Trâu Hạnh Phúc 9.5cm - Màu Đỏ - Trang trí vàng 24k

SKU Code: 00600905DOD7V
Brand: Minh Long I
Collection: Linh vật Trâu tết 2021
427.680 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
100 gr
Height
9,50 cm | 3,74 inch
Length
6 cm | 2,36 inch
Width
6,50 cm | 2,56 inch
Color
Red

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ