Bình hoa 27cm - Hoa Đào

SKU Code: R012715003
Brand: Minh Long I
Collection: Sứ nghệ thuật
3.509.000 VNĐ
Quantity: 1

Product Description

Bình vẽ tay thủ công nên hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ