Bình hoa 36 cm - Cá Chép Hoa Sen

SKU Code: R013620006
Brand: Minh Long I
Collection: Sứ nghệ thuật
6.480.000 VNĐ
Quantity: 1

Product Description

Bình vẽ tay thủ công nên hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ