Bình hoa 26 cm - Đôi Bạn

SKU Code: R012617021
Brand: Minh Long I
Collection: Sứ nghệ thuật
3.297.800 VNĐ
Quantity: 1

Product Description

Bình vẽ tay thủ công nên hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ