Bình hoa 27 cm - Thuận Buồm 2 - Trang trí vàng

SKU Code: 112776502V
Brand: Minh Long I
2.700.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
1.400 gr
Length
12 cm | 4,72 inch
Width
12 cm | 4,72 inch
Height
27 cm | 10,63 inch
Color
Vàng, Vàng 24k
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ