Hổ Như Ý 9.6cm - Màu Đỏ - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 310979DOV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
486.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
90 gr
Length
6,45 cm | 2,54 inch
Width
5,38 cm | 2,12 inch
Height
9,60 cm | 3,78 inch
Color
Red, Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ