Hổ An Lạc 17.7cm - Màu Trắng - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 311780TBV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
1.620.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
322 gr
Length
11,20 cm | 4,41 inch
Width
8,50 cm | 3,35 inch
Height
17,75 cm | 6,99 inch
Color
White, Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ