Hổ Khát Vọng 24.4 cm - Sắc Xanh Cobalt - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 00612403COV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
4.860.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
1.100 gr
Length
20,80 cm | 8,19 inch
Width
12,10 cm | 4,76 inch
Height
24 cm | 9,45 inch
Color
Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ