Hổ Khát Vọng 24.4cm - Trắng - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 00612402TRV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
4.860.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
1.050 gr
Length
21,30 cm | 8,39 inch
Width
12,50 cm | 4,92 inch
Height
24,40 cm | 9,61 inch
Color
White, Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ