Hổ Khát Vọng 9.3cm - Trắng - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 310983TRV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
937.440 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
125 gr
Length
8,40 cm | 3,31 inch
Width
4,70 cm | 1,85 inch
Height
9,30 cm | 3,66 inch
Color
White, Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ