Bộ đồ ăn 09 sản phẩm - Jasmine - Chim Lạc

SKU Code: 09385
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Annam Bird
707.400 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
3.400 gr
Length
26,20 cm | 10,31 inch
Width
17,50 cm | 6,89 inch
Height
27,50 cm | 10,83 inch
Color
Blue, White
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ