Chai sứ dưỡng sinh vuông 1.0 L + nắp - Biển Xanh

SKU Code: 691031500
Brand: Minh Long I
Collection: HealthyCare
Pattern: Blue Sea
1.026.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
687 gr
Length
7 cm | 2,76 inch
Width
7 cm | 2,76 inch
Height
32 cm | 12,60 inch
Capacity
1 lít | 33,90 oz

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ