Flower vase 22 cm - Golden Lotus

SKU Code: 692201345
Brand: Minh Long I
Pattern: Gold Lotus 1
1.161.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
17 cm | 6,69 inch
Width
17 cm | 6,69 inch
Height
22 cm | 8,66 inch
Weight
1.000 gr
Color
Blue, White, Vàng 24k
Style
Sang trọng, Trang nhã, Hiện đại, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ