Flower vase 27 cm - Madagascar - Vase - Cobalt

SKU Code: 112776396CV
Brand: Minh Long I
Pattern: Cobalt
1.320.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
12 cm | 4,72 inch
Width
12 cm | 4,72 inch
Height
27 cm | 10,63 inch
Weight
1.400 gr
Color
Xanh dương, Vàng 24k
Style
Thiên nhiên, Trang nhã

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm
220.000 VNĐ
Fry Pan 28cm
407.000 VNĐ
Fry Pan 28cm + Lid
643.500 VNĐ
Skillet 20 cm
770.000 VNĐ
Skillet 27cm
1.298.000 VNĐ
Skillet 27cm + Lid
1.496.000 VNĐ
Dutch Oven 0.65L
198.000 VNĐ
Dutch Oven 1.1L
299.200 VNĐ
Dutch Oven 1.9L
451.000 VNĐ
Stock Pot 7.1L
2.640.000 VNĐ
Pharaoh Hound Sculpture
8.250.000 VNĐ
Hen No.1 - Sculpture -
11.000.000 VNĐ
Hen No.2 - Sculpture -
4.345.000 VNĐ
#N/A
6.008.200 VNĐ
#N/A
8.506.300 VNĐ