Flower vase 27 cm - Gold Lotus 1

SKU Code: 112509345
Brand: Minh Long I
Pattern: Gold Lotus 1
1.980.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
12 cm | 4,72 inch
Width
12 cm | 4,72 inch
Height
27 cm | 10,63 inch
Weight
1.400 gr
Color
Vàng 24k, Blue, White
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Sang trọng, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ