Golden Arc Tea Set w/ Filter 0.47L - Anna - Gold Royal

SKU Code: 021117345903
Brand: Minh Long I
Collection: Anna
2.640.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
White, Vàng, Vàng 24k
Style
Sắc việt, Sang trọng, Trang nhã, Tươi tắn

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ