Tea set 0.65 L - Daisy Pink Ochna

SKU Code: 01655234903
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
649.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
25,50 cm | 10,04 inch
Width
21 cm | 8,27 inch
Height
15 cm | 5,91 inch
Capacity
0,65 lít | 22,04 oz
Weight
1.100 gr
Color
Red, White
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ