Flower vase 30 cm - Tu Linh

SKU Code: 113054074
Brand: Minh Long I
Pattern: Mystical
3.801.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
1.200 gr
Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
30 cm | 11,81 inch
Color
Vàng 24k, Blue, White
Style
Sang trọng, Trang nhã, Cổ điển, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ