Flower vase 30 cm - Golden Lotus

SKU Code: 113054345
Brand: Minh Long I
Pattern: Gold Lotus 1
2.420.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
15 cm | 5,91 inch
Width
15 cm | 5,91 inch
Height
30 cm | 11,81 inch
Weight
1.200 gr
Color
Vàng 24k, Blue, White
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Sang trọng, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ