Emerging Fortune Yellow Lotus Hexagon Vase 28 cm

SKU Code: 692821345V
Brand: Minh Long I
3.740.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
Blue, Vàng, Cobalt, Vàng 24k
Style
Thiên nhiên, Sang trọng, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ