Emerging Fortune Yellow Lotus Hexagon Vase 28 cm

SKU Code: 692821345V
Brand: Minh Long I
4.039.200 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
Vàng 24k, Blue, Vàng, Cobalt
Style
Thiên nhiên, Sang trọng, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ