Emerging Fortune White Lotus Hexagon Vase 40 cm

SKU Code: 694020345
Brand: Minh Long I
6.050.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
White, Vàng, Cobalt, Vàng 24k, Blue
Style
Sang trọng, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ