Sauce dish 10.5 cm - Peony IFP - Serenity

SKU Code: 581093176
Brand: Minh Long I
Collection: Peony IFP
Pattern: Serenity
43.200 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
86 gr
Length
10,50 cm | 4,13 inch
Width
10,50 cm | 4,13 inch
Height
2,50 cm | 0,98 inch
Color
Xanh lá, Trắng ngà
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ