Emerging Fortune Turquoise Lotus Hexagon Vase 40 cm

SKU Code: 694020345X
Brand: Minh Long I
9.147.600 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
Blue, Vàng, Cobalt, Vàng 24k
Style
Sang trọng, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ