Sauce dish 9 cm - Jasmine - Trifolium

SKU Code: 040919216
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Trifolium
23.760 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
74 gr
Length
9 cm | 3,54 inch
Width
9 cm | 3,54 inch
Height
2,50 cm | 0,98 inch
Color
Xanh lá, White
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ