Sauce dish 9 cm - Daisy IFP - Apricot

SKU Code: 460905409
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy IFP
Pattern: Apricot
18.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
9 cm | 3,54 inch
Width
9 cm | 3,54 inch
Height
2,50 cm | 0,98 inch
Weight
79,33 gr
Color
Trắng ngà, Vàng
Style
Hiện đại, Sắc việt, Thiên nhiên, Tươi tắn

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Flower vase 45 cm - Iris
13.200.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ