Soup bowl 11 cm - Daisy - Peach blossom

SKU Code: 031135236
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
29.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Color
Trắng, Đỏ, Hồng
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.533.200 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
#N/A
4.613.400 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
9.900.000 VNĐ