Soup bowl 11.5 cm - Daisy - Pink Ochna

SKU Code: 031135349
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
29.700 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
11,50 cm | 4,53 inch
Width
11,50 cm | 4,53 inch
Height
5 cm | 1,97 inch
Weight
201 gr
Color
Trắng, Đỏ
Style
Tươi tắn, Hiện đại, Sắc việt, Thiên nhiên

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm
220.000 VNĐ
Fry Pan 28cm
407.000 VNĐ
Fry Pan 28cm + Lid
643.500 VNĐ
Skillet 20 cm
770.000 VNĐ
Skillet 27cm
1.298.000 VNĐ
Skillet 27cm + Lid
1.496.000 VNĐ
Dutch Oven 0.65L
198.000 VNĐ
Dutch Oven 1.1L
299.200 VNĐ
Dutch Oven 1.9L
451.000 VNĐ
Stock Pot 7.1L
2.640.000 VNĐ
Pharaoh Hound Sculpture
8.250.000 VNĐ
Hen No.1 - Sculpture -
11.000.000 VNĐ
Hen No.2 - Sculpture -
4.345.000 VNĐ
#N/A
6.008.200 VNĐ
#N/A
8.506.300 VNĐ