Goat 34 cm - Sculpture - Gold

SKU Code: 00033402
Brand: Minh Long I
Pattern: Hand painted
10.692.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
1.500 gr
Length
19 cm | 7,48 inch
Width
13,30 cm | 5,24 inch
Height
34 cm | 13,39 inch
Color
White, Vàng 24k
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Sang trọng, Trang nhã

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ