Goat 26 cm - Sculpture - Gold

SKU Code: 00032502
Brand: Minh Long I
Pattern: Hand painted
3.872.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
22 cm | 8,66 inch
Width
10 cm | 3,94 inch
Height
26 cm | 10,24 inch
Weight
600 gr
Color
White, Vàng 24k
Style
Sắc việt, Thiên nhiên, Sang trọng, Trang nhã

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.894.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
#N/A
5.082.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.890.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.890.000 VNĐ
Pheasant Lamp
24.200.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
30.250.000 VNĐ
Broiler 20.5 cm
55.000 VNĐ