Cup saucer 14 cm - Jasmine - Centella

SKU Code: 041418314
Brand: Minh Long I
Collection: Jasmine
Pattern: Centella
34.100 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
14 cm | 5,51 inch
Width
14 cm | 5,51 inch
Height
2 cm | 0,79 inch
Weight
160,33 gr
Color
Trắng, Xanh lá
Style
Thiên nhiên, Trang nhã, Hiện đại

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm

220.000 VNĐ

Fry Pan 28cm

407.000 VNĐ

Fry Pan 28cm + Lid

643.500 VNĐ

Skillet 20 cm

770.000 VNĐ

Skillet 27cm

1.298.000 VNĐ

Skillet 27cm + Lid

1.496.000 VNĐ

Dutch Oven 0.65L

198.000 VNĐ

Dutch Oven 1.1L

299.200 VNĐ

Dutch Oven 1.9L

451.000 VNĐ

Stock Pot 7.1L

2.640.000 VNĐ

Red Mushrooms Lamp

18.920.000 VNĐ

Pheasant Lamp

22.000.000 VNĐ

Jellyfish Lamp

20.900.000 VNĐ

Mandarin Duck Lamp

27.500.000 VNĐ

Pharaoh Hound Sculpture

8.250.000 VNĐ

Hen No.1 - Sculpture -

11.000.000 VNĐ

Hen No.2 - Sculpture -

4.345.000 VNĐ

#N/A

6.008.200 VNĐ

#N/A

8.506.300 VNĐ