Hổ Khát Vọng 16.8cm - Trắng - Trang trí Vàng 24K

SKU Code: 311683TRV
Brand: Minh Long I
Collection: Sculpture Tiger 2022
2.160.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Weight
460 gr
Length
15,75 cm | 6,20 inch
Width
8,85 cm | 3,48 inch
Height
16,80 cm | 6,61 inch
Color
White, Vàng 24k

Products same collection

Products same category

Viewed products

#N/A
3.823.200 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
#N/A
4.989.600 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Blue
10.692.000 VNĐ
Bell Flower 30 cm - Red
10.692.000 VNĐ
Pheasant Lamp
23.760.000 VNĐ
Mandarin Duck Lamp
29.700.000 VNĐ