Tea set 0.65 L - Daisy - Pink Ochna

SKU Code: 01655234903
Brand: Minh Long I
Collection: Daisy
Pattern: Pink Ochna
649.000 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
25,50 cm | 10,04 inch
Width
21 cm | 8,27 inch
Height
15 cm | 5,91 inch
Capacity
0,65 lít | 22,04 oz
Weight
1.100 gr
Color
Trắng, Đỏ
Style
Thiên nhiên, Tươi tắn, Hiện đại, Sắc việt

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm
220.000 VNĐ
Fry Pan 28cm
407.000 VNĐ
Fry Pan 28cm + Lid
643.500 VNĐ
Skillet 20 cm
770.000 VNĐ
Skillet 27cm
1.298.000 VNĐ
Skillet 27cm + Lid
1.496.000 VNĐ
Dutch Oven 0.65L
198.000 VNĐ
Dutch Oven 1.1L
299.200 VNĐ
Dutch Oven 1.9L
451.000 VNĐ
Stock Pot 7.1L
2.640.000 VNĐ
Pharaoh Hound Sculpture
8.250.000 VNĐ
Hen No.1 - Sculpture -
11.000.000 VNĐ
Hen No.2 - Sculpture -
4.345.000 VNĐ
#N/A
6.008.200 VNĐ
#N/A
8.506.300 VNĐ