Small cup 0.05 L - Lotus IFP - Platinum line

SKU Code: 020577043
Brand: Minh Long I
Collection: Lotus IFP
Pattern: Platinum line
24.200 VNĐ
Quantity: 1

The detail information of product

Length
6 cm | 2,36 inch
Width
6 cm | 2,36 inch
Height
3,50 cm | 1,38 inch
Capacity
0,05 lít | 1,70 oz
Weight
61,67 gr
Color
Trắng ngà, Bạch kim
Style
Hiện đại, Sắc việt, Sang trọng, Trang nhã

Products same collection

Products same category

Viewed products

Fry Pan 20.5 cm

220.000 VNĐ

Fry Pan 28cm

407.000 VNĐ

Fry Pan 28cm + Lid

643.500 VNĐ

Skillet 20 cm

770.000 VNĐ

Skillet 27cm

1.298.000 VNĐ

Skillet 27cm + Lid

1.496.000 VNĐ

Dutch Oven 0.65L

198.000 VNĐ

Dutch Oven 1.1L

299.200 VNĐ

Dutch Oven 1.9L

451.000 VNĐ

Stock Pot 7.1L

2.640.000 VNĐ

Red Mushrooms Lamp

18.920.000 VNĐ

Pheasant Lamp

22.000.000 VNĐ

Jellyfish Lamp

20.900.000 VNĐ

Mandarin Duck Lamp

27.500.000 VNĐ

Pharaoh Hound Sculpture

8.250.000 VNĐ

Hen No.1 - Sculpture -

11.000.000 VNĐ

Hen No.2 - Sculpture -

4.345.000 VNĐ

#N/A

6.008.200 VNĐ

#N/A

8.506.300 VNĐ