Điện thoại: +84 274 3668899

Fax: +84 274 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I Tin tức

Friday, 11th of January 2019

Nghệ Thuật Thổi Hồn Vào Tượng Heo Sứ

Để tạo ra chú heo dễ thương, trông khỏe mạnh là hàng nghìn giờ vẽ đi vẽ lại, nắn nót từng đường nét dựa theo cơ thể, vận động thực tế của chúng và đã được nghệ thuật hóa.

Xem Thêm Đặt Làm Tin Tức RSS

Sản Phẩm Của Minh Long